Study Methods Courses

The Study methods course is done in both English and Afrikaans and is available in small groups of 5 to 10 children or done individually (please enquire about pricing for the different options).

Group Class for Study methods and technique course

Group Studymethods and Techniques course

English Study Methods & Techniques Course:

Are you looking for a course that will help your child to summarise their own work, help them to study more effectively while saving time and do better at school?  Then don’t miss out on this course!!!

Exams and studying can be overwhelming but let me help you to help your child to beat this. It will benefit them for their whole school career up to university. The earlier you start, the better.

Topics to be covered:

-Important tips for studying

-How to compile your own Exam Study Timetable

-Music and your brain

-Brain Gym

Four Study Methods to be discussed and practised:

Method 1: Andie Acronym

Method 2: Mike Mind map

Method 3: Pete’s Point by Point

Method 4: Petunia Pictures

Price for course: Please enquire…

Included in price:

-I receive a Study Guide covering all the content of the course

-I receive a laminated study timetable

-Folder with Folio sheets to make notes on

-A snack and a drink during each break (2 breaks)

Receive 10% discount if you bring a friend (even if they are in another grade and a special price for siblings).

How does the payment work?

Full payment required to secure your booking. Act quickly to secure your place! Space is limited.

What do I bring with:

-Stationery (highlighters are important)

This course is available from Grade 4-12.

Should you have any questions, don’t hesitate to call.

Chantal Kirton 066 237 6685

Learning centre: 28 Jurgens Street, Sonlandpark, Vereeniging.

Facebook: chantalkirton.com

BANKING DETAILS:

C. KIRTON

BANK: First National Bank

BRANCH CODE: 251337

ACCOUNT NUMBER: 627 196 236 48

REF NR: Child’s name and surname

Individual Class for Study methods and technique course

Group Studymethods and Techniques course

Individual Class:

English Study Methods & Techniques Course

Are you looking for a course that will help your child to summarise their own work, help them to study more effectively while saving time and do better at school?

Then don’t miss out on this course!!! Exams and studying can be overwhelming but let me help you to help your child to beat this. It will benefit them for their whole school career up to university. The earlier you start, the better.

Topics to be covered:

-Important tips for studying

-How to compile your own Exam Study Timetable

-Music and your brain

-Brain Gym

Four Study Methods to be discussed and practised:

Method 1: Andie Acronym

Method 2: Mike Mind map

Method 3: Pete’s Point by Point

Method 4: Petunia Pictures

Price for individual course: Please enquire

Included in price:

-I receive a Study Guide covering all the content of the course

-I receive a laminated study timetable

-Folder with Folio sheets to make notes on

Receive 10% discount if you bring a friend

If your sibling wants to join you (even if they are in another grade) you also get a special price (please enquire).

How does the payment work?

Full payment required to secure your booking. Act quickly to secure your place! Space is limited.

What do I bring with:

-Stationery (highlighters are important)

This course is available from Grade 4-12.

Should you have any questions, don’t hesitate to call.

Chantal Kirton 066 237 6685

Learning centre: 28 Jurgens Street, Sonlandpark, Vereeniging.

Facebook: chantalkirton.com

BANKING DETAILS:

C. KIRTON

BANK: First National Bank

BRANCH CODE: 251337

ACCOUNT NUMBER: 627 196 236 48

REF NR: Child’s name and surname

Groepkursus: Afrikaanse  Studiemetodes en Tegnieke Kursus

Afrikaanse Studie Metode Kursus

Groep Studiemetodes en -tegnieke kursus

Is jy opsoek na ‘n kursus wat jou kind leer hoe om hulle eie werk op te som, hulle leer om meer effektief te leer deur baie tyd te spaar of om beter punte te behaal? Dan moet jy nie uitmis op hierdie kursus nie!

Leer kan baie oorweldigend wees, maar ek kan jou kind help om hul leerwerk baas te raak. Dit sal jou kind vir hulle hele skoolloopbaan en vir Universiteit help. Hoe vinniger jy begin, hoe beter.

Onderwerpe wat behandel gaan word:

-Studiewenke

-Hoe om jou eie studierooster op te stel

-Musiek en jou brein

-Breingim

Vier studiemetodes gaan bespreek en geoefen word:

Metode 1: Attie Akroniem

Metode 2: Bettie Breinkaart

Metode 3: Pietie Puntsgewys

Metode 4: Petunia Prentjies

Prys vir jou kind: Kontak my vir pryse

Ingesluit in die prys:

-Jou kind ontvang ‘n studiegids wat al die kursus se inhoud bevat

-Jou kind ontvang ‘n gelamineerde studierooster

-Jou kind ontvang ‘n portefeulje met Folio papiere vir notas

-Versnappering en iets om te drink met elke pouse (2 pouses)

Ontvang 10% afslag as jy ‘n maat saambring of ‘n spesiale prys as boetie/sussie saamkom (al is hy/sy in ‘n ander graad).

Hoe werk die betaling?

Die volle betaling moet gemaak word om jul plekke te bespreek. Spring vining met jul bespreking. Daar is beperkte spasie.

Wat bring ek saam:

-Skryfbehoeftes (verligters (“highlighters”) is belangrik)

Neem kennis dat individuele klasse ook beskikbaar is vir jou en jou ma teen (kontak my vir pryse).

Die kursus is beskikbaar van Graad 4-12.

Moenie huiwer om my te kontak indien jy nog vrae het nie.

Chantal Kirton 066 237 6685

Leersentrum: 28 Jurgensstraat, Sonlandpark, Vereeniging.

Facebook: chantalkirton.com

BANKBESONDERHEDE:

C. KIRTON

BANK: Eerste Nasionale Bank

Takkode: 251337

REKENINGNOMMER: 627 196 236 48

VERWYSINGSNOMMER: Kind se naam en van

Individuele klas: Afrikaanse Studiemetodes en -tegnieke kursus

Afrikaanse Studie Metode Kursus

Individuele Studiemetodes en -tegnieke kursus

Is jy opsoek na ‘n kursus wat jou kind leer hoe om hulle eie werk op te som, hulle leer om meer effektief te leer deur baie tyd te spaar of om beter punte te behaal? Dan moet jy nie uitmis op hierdie kursus nie!

Leer kan baie oorweldigend wees, maar ek kan jou en jou mamma help om skool baas te raak. Dit sal jou kind vir hulle hele skoolloopbaan en vir Universiteit help. Hoe vinniger jy begin, hoe beter.

Onderwerpe wat behandel gaan word:

-Studiewenke

-Hoe om jou eie studierooster op te stel

-Musiek en jou brein

-Breingim

Vier studiemetodes gaan bespreek en geoefen word:

Metode 1: Attie Akroniem

Metode 2: Bettie Breinkaart

Metode 3: Pietie Puntsgewys

Metode 4: Petunia Prentjies

Prys vir jou en jou ma: Kontak my vir pryse

Ingesluit in die prys:

-Jy ontvang ‘n studiegids wat al die kursus se inhoud bevat

-Jy ontvang ‘n gelamineerde studierooster

-Portefeulje met Folio papiere vir notas

-Versnappering en iets om te drink met elke pouse (2 pouses)

Ontvang 10% afslag as jy  ‘n maat saambring of ‘n spesiale prys as boetie/sussie saamkom (al is hy/sy in ‘n ander graad).

Hoe werk die betaling?

Die volle betaling moet gemaak word om jul plekke te bespreek. Spring vining met jul

bespreking. Daar is beperkte spasie.

Wat bring ek saam:

-Skryfbehoeftes (verligters “highlighters” is belangrik)

Die kursus is beskikbaar van Graad 4-12.

Moenie huiwer om my te kontak indien jy nog vrae het nie.

Chantal Kirton 066 237 6685

Leersentrum: 28 Jurgensstraat, Sonlandpark, Vereeniging.

Facebook: chantalkirton.com

BANKBESONDERHEDE:

C. KIRTON

BANK: Eerste Nasionale Bank

Takkode: 251337

REKENINGNOMMER: 627 196 236 48

VERWYSINGSNOMMER: Kind se naam en van